Beleidsplan diaconie 2020-2025

Beleidsplan 2020-2025
Het College van Diakenen.
We willen een diaconale en missionaire gemeente zijn.
In woord en daad willen we staan voor wat we zeggen en ook in het bezig zijn met de structurele vragen inzake barmhartigheid en gerechtigheid in deze wereld, dichtbij en ver weg.
In de dorpen willen we ons presenteren zodat we zichtbaar aanwezig zijn. We willen naar buiten toe kerk zijn en hebben een opdracht om ook om te zien naar onze dorpsgenoten. In het diaconaat laat de kerk haar gezicht aan de samenleving zien.
In het College van Diakenen hebben alle diakenen zitting en zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
Barmhartigheid en gerechtigheid zijn de kernwoorden voor het diaconaat. Wil ieder mens tot zijn of haar recht komen, kunnen meetellen zoals God dat gewild heeft, dan moet er nog veel veranderen in de samenleving. De diaconie draagt hierin haar steentje bij.
Diakenen proberen de noden in de samenleving te onderkennen en zullen op ieder geschikt moment de gemeente oproepen tot een diaconale houding. Diaconaat is namelijk niet alleen een taak van de diakenen maar van de hele gemeente. Zo kunnen we samen een bondgenoot zijn tegen armoede, eenzaamheid en onderdrukking.
Dit komt onder meer tot uiting in:
  • Collecteren tijdens de erediensten;
  • Het organiseren van acties voor een groter jaarproject, op dit moment doen we dit gezamenlijk met de kerken Bierum/Holwierde/Krewerd en `t Zandt/Godlinze;
  • Het ondersteunen van dorpsgenoten die niet rond kunnen komen, bijvoorbeeld met boodschappenpakketten;
  • Het regelen van collectes in acute noodsituaties, zowel noodsituaties in de wereld als ook hier in onze dorpen;
  • Organiseren van het bezorgen van de kerstattenties aan zieken, ouderen en personen die op dat moment een stukje aandacht nodig hebben;
  • Verantwoordelijkheid voor het Heilig Avondmaal en het Huisavondmaal;
  • Mede organiseren van werelddiaconaatzondag (1ste zondag in februari);
  • Overmaken van diaconale collectes;
  • Contacten met de voedselbank;
  • Het houden van een najaarscollecte;
  • Collecteren voor een speciaal doel in een 40 dagen project (deeldoosjes);
  • Publicaties in de Protestante Kerkbode—Nieuwsbrief—Schermen—Kerknijs—Website.
Naast deze activiteiten kan de diaconie ook nieuwe activiteiten ontwikkelen die naar ons inzicht passen bij het karakter van onze gemeente en die passen binnen ons hoofddoel: Met woord en daad werken aan barmhartigheid en gerechtigheid.
terug