Contactgegevens


Contactgegevens scriba: 
Telefoonnummer: 0596 - 592023
Mailadres: scriba@pgspijklosdorp.nl

Contactgegevens ouderlingen:
Telefoonnummer: 06 - 18095763
Mailadres: ouderlingen@pgspijklosdorp.nl

Contactgegevens kerkrentmeesters:
Telefoonnummer: 0596 - 591465
Mailadres: kerkrentmeesters@pgspijklosdorp.nl

Contactgegevens diaconie:
Telefoonnummer: 06 - 40590082
Mailadres: diaconie@pgspijklosdorp.nl
 

 
terug