maandag 20 mei 2024 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): Ds. T. Deelstra, Opeinde (Fr)

Protestantse Gemeente Spijk – Losdorp
2de Pinksterdag 2024,  9.30 uur
Johanneskerk            Fraeilemaweg 18,                 9907 PB Losdorp

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: lied 672: 1, 3 en 7 (Komt laat ons deze dag)
         Stil gebed
Bemoediging & groet
Zingen: klein gloria
          Woord van bemoediging
Zingen: lied 885: 1 en 2 (Groot is uw trouw, o Heer)
Gebed
Zingen: lied 975: 1, 2 en 3 (Jezus roept hier mensen samen)
Lezing: Jesaja 11: 2
Lezing: Handelingen 2: 1 – 13
Zingen: lied 695: 1 t/m 5 (Heer, raak mij aan met uw adem)
Verkondiging
Zingen: lied 675: 1 en 2 (Geest van hierboven)
Dankgebed en voorbeden; afsluiten met “Onze Vader”
Collecte
Slotlied: Hemelhoog 679 (Heer uw licht en uw liefde schijnen)
         Zegen, beantwoord met gezongen ‘Amen’.
Orgelspel


 

terug